PVD trde prevleke

Integracija fleksibilnega oplaščanja v proizvodnjem procesu zahteva celostno obravnavo stanja orodja in ustrezno predpripravo in postopke po končanem oplaščanju..

Uporabljeni postopki pri procesu oplaščanja PVD:
  • razplaščanje prevleke iz OJ, HSS in TK substrata,
  • mikrostukturiranje z uporabo poliranja, ščetkanja in mikro peskanja,
  • pranje in vakumsko sušenje,
  • šaržiranje orodja v nosilne tulce,
  • postopek PVD v vakumski komori,
  • po-procesni postopki poliranja površine,
  • postopek vhodne in izhodne kontrole kakovosti