POGOSTA VPRAŠANJA

 

KAJ JE PVD IN KAKŠNE SO PREDNOSTI?


 

KAKO DOLGO POTEKA POSTOPEK OPLAŠČANJA?


 

KATERE MATERIALE LAHKO OPLAŠČATE?


 

ALI SE LAHKO MED OPLAŠČANJEM MATERIAL POŠKODUJE?


 

KAKO NAJ PRIPRAVIMO ORODJA PRED PVD POSTOPKOM?


 

SPECIFIČNI PROJEKTI, TESTIRANJE, RAZVOJ REŠITEV ...


 

ORODJE JE OBRABLJENO, KAJ NAJ STORIMO?


 

ORODJA STE PREVZELI, KDAJ LAHKO PRIČAKUJEMO VRAČILO OPLAŠČENEGA ORODJA?


  

 

Na kratko o PVD prevlekah ...

PVD je angleška kratica za "Physical Vapor Deposition" in je metoda za izdelavo trdih prevlek iz ionizirajoče kovinske pare. Proces se dogaja v vakuumski komori, kjer se v prvi fazi komora in orodja segrejejo na določeno temperaturo, ki je odvisna od vrste prevleke, orodja in aplikacije. Proces lahko poteka tudi pri sobni temperaturi, ampak z višjo temperaturo (od 200 °C do tudi več kot 500 °C) , substratu na katerega nanašamo prevleko zagotavljamo višji nivo energije, kar rezultira v boljšo adhezijo in strukturo prevleke.

                                                                    

Najpogostejši tehnologiji nanašanja PVD trdih prevlek sta katodno arc naparevanje (angleško: »Cathodic Arc Evaporation«) in magnetronsko naprševanje (angleško: »Magnetron Sputtering«). Metode PVD nanašanja so atomske narave in prevleka nastane iz posameznih atomov ali manjših grozdov. Glavni parametri, ki vplivajo na strukturo in kakovost nanosa prevleka so katodni material, delovni in reaktivni plini, kinetična energija delcev, temperatura in čistoča površine substrata.

Proces magnetronskega naprševanja poteka pri nižjem tlaku (5 mPa) kot postopek ARC in posledično je s tem procesom dosežena hrapavost prevleke nižja. Pri naprševanju v velikem deležu potrebujemo delovni – inertni – plin (argon ali kripton). Molekule tega plina se z visoko hitrostjo zaletavajo v tarčo materiala na katodi, ki ga želimo izpareti, in ustvarjajo ione tega materiala (npr. Ti+). Ti ioni se v komori vežejo z reaktivnim plinom (npr. N2 ali C2 ali O2 itd.) in na površini orodja tvorijo keramični sloj trde prevleke (npr. TiN).
Drugi način nanašanja je postopek ARC, kjer za razliko od opisane metode naprševanja dosežemo erodiranje katode s topljenjem in vaporizacijo trdnih in stopljenih delcev, kar se zgodi na zelo majhnih površinah na katodi velikosti le nekaj mikrometrov, kjer steče tok izjemno visoke gostote energije v zelo kratkem času. S kakovostnim hlajenjem katode skozi njeno jedro, lahko v točkah material iz katode kontinuirno prehaja v paro, ne da bi se celotna katoda pri tem talila. Katodne poti se premikajo hitro in naključno po površini katode, tako da dobimo homogeno obrabo katode skozi skoraj celotno površino in posledično homogeno debelino in strukturo nastalega sloja prevleke na orodju.

                                                                                         
 

Kako v Gazeli zagotavljamo kakovost ...

Poleg standardnih meritev debeline in adhezije prevleke, je laboratorij opremljen tudi z inštrumentom za merjenje trdote tankih slojev - nanoidenter, kjer se v primeru prevlek penetrira le ~ 100 nm v globino, inštrumentom za analitično merjenje adhezije - scratch tester, inštrumentom za tribološke meritve koeficienta trenja in obrabe, konfokalnim mikroskopom za površinsko analizo in preostale inštrumente.

                                      

 

 

PRITISNI ZA IZBOR PVD PREVLEKE

 

Odstranjevanje obstoječe prevleke

 

Postopek odstranjevanja prevleke je potreben za odstranitev obrabljenih prevlek, predno nanesemo našo PVD prevleko na vaša orodja ali komponente. Odstranitev stare prevleke omogoča boljši oprijem novega PVD sloja. Uporabi se lahko bodisi kemično odstranjevanje prevleke ali v redkih primerih tudi mehansko.

Z vašega orodja lahko odstranimo sledeče sloje:

TiN/TiCN HSS, HM
TiAlN/TiAlCN/TiAlSiN HSS, HM
AlTiN, AlCrN HSS, HM
CrN HSS


Če niste prepričani ali če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas.

de-coating process